دسته بندی : ردیابی

تایید اصالت کالا، اکنون در دسترس تر از همیشه
جلوگیری از تقلب و اثبات اصالت کالا توسط سامانه ETS

ما چطور می توانیم کمکتان کنیم ؟

شما می‌توایند با ارسال نظرات و پیشنهادات خود به ما در امر بهبود این سامانه یاری رسانید