اخبار و مقالات ETS

پروژه Pilot موفقیت آمیز شرکت توزیع برق مشهد به همراه تامین کنندگان
پیوستن شرکت توزیع برق یزد به سامانه ردیابی و تایید اصالت کالا
همایش استانداردهای بین‌المللی شناسایی، ایجاد شناسنامه، نشانه گذاری، ردیابی و رهگیری کالا در مدیریت دارائی‌هایی ثابت در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران برگزار شد
اجرای استندآپ کمدی با موضوع برق توسط علی صبوری در مرکز ملی شماره گذاری کالا
برگزاری همایش شبکه توزیع نیروی برق در مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران
تایید اصالت کالا، اکنون در دسترس تر از همیشه
جلوگیری از تقلب و اثبات اصالت کالا توسط سامانه ETS